Voor gemeenten

Bij gemeenten en wijkteams is binnen de jeugdhulp vaktherapie (de overkoepelende naam waar danstherapie onder valt) soms nog onbekend. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat een gemeente vrijgevestigde danstherapeuten contracteert of via een PGB vergoedt.

Bovendien stellen veel gemeenten aanvullende registratie-eisen aan vrijgevestigde praktijken. Hierdoor hebben nog niet alle jeugdigen met een indicatie voor danstherapie of jeugdigen die dit wensen, toegang tot behandeling middels danstherapie.

Om veel voorkomende misverstanden en knelpunten weg te nemen is alle relevante informatie voor gemeenten ten aanzien van de inzet van met name vrijgevestigde vaktherapeuten gebundeld. Deze informatie kun je hier vinden.