Praktische informatie

Deze website is een initiatief van de NVDAT (Nederlandse Vereniging voor Danstherapie) en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse vaktherapeuten.

Op deze website kun je informatie vinden over danstherapie, vergoedingen en je kunt meer informatie vinden over wat danstherapie in bepaalde situaties kan betekenen, bijvoorbeeld bij depressieve gevoelens, ingrijpende levensgebeurtenissen, verslaving, hechtingsproblematiek, autisme, persoonlijkheidsstoornis, dementie, SOLK of een beperking. 

De NVDAT is een netwerk van zeven vaktherapeutische beroepsverenigingen. Als NVDAT maken we ons sterk voor een goede positionering van het vak en de danstherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. Meer weten over de NVDAT? Kijk dan hier
 

Contact

Het bezoek- en postadres is:

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Fivelingo 253
3524 BN  UTRECHT

T: (030) 28 00 432