Wat is danstherapie?

Danstherapie is een ervaringsgerichte therapievorm, gericht op de behandeling van psychologische, mentale en lichamelijke klachten. Deze vorm van therapie valt onder de overkoepelende naam vaktherapie. Danstherapeuten werken met dynamische bewegingsvormen, zoals dans, bewegen en spel. Deelnemers verkennen persoonlijke bewegingsmogelijkheden en onderzoeken nieuwe mogelijkheden.

Door de inzet van (ritmische) bewegingsactiviteiten draagt danstherapie bij tot een goede regulatie van vitale impulsen zoals adem en hartslag, en tot verbeteringen in de regulatie van de motoriek. Dansante activiteiten leiden tot expressie van innerlijke belevingen en ondersteunen de afbouw van emotionele spanningen. Dansen en bewegen met een partner of in groepsverband doen een appèl op non-verbale communicatie en sociaal emotionele interactie.

Je kunt vaktherapie als individu, als gezin, als partners of in een groep krijgen. Danstherapie wordt in de klinische settingen ingezet bij emotionele, gedragsmatige en cognitieve problemen. Heb je zelf klachten en ben je benieuwd of danstherapie je kan helpen? Kijk dan eens op deze pagina.