Vergoedingen

Vergoeding hangt af van jouw persoonlijke situatie. Wanneer je danstherapie krijgt binnen een ggz-instelling of een ziekenhuis, dan vergoedt je basisverzekering de kosten. In de meeste andere gevallen zal het afhangen van jouw aanvullende verzekering of vaktherapie vergoed wordt. Raadpleeg jouw polisvoorwaarden, neem contact op met jouw zorgverzekering of kijk op de website van Zorgwijzer.nl voor meer informatie over de vergoeding van danstherapie bij de verschillende zorgverzekeraars.

In sommige gevallen krijg je danstherapie vergoed vanuit je persoonsgebonden budget (PGB), de gemeente of jouw werkgever.
Binnen de Jeugdwet kan danstherapie voor kind en jeugd middels een PGB bekostigd worden. Neemt hiervoor contact op met jouw gemeente.