Autisme

Wat is autisme?

Autisme bestaat in veel gradaties, van licht tot zwaar. De overkoepelende symptomen zijn problemen in de sociale omgang en communicatie, het star willen vasthouden aan bepaalde gewoontes, het snel overprikkeld raken (door geluiden, geuren, gebeurtenissen) en een sterke gerichtheid op een of meer onderwerpen. Autisme kan heel sterke invloed hebben op het functioneren van iemand, maar ook een lichte invloed. Ook hangt het functioneren samen met de mate van intelligentie van de persoon met autisme.
 

Gevolgen in het dagelijks leven

Als je autisme hebt, dan zul je in het dagelijks leven vaak behoefte hebben aan een voorspelbare omgeving met weinig (zintuigelijke) prikkels. Als je overprikkeld wordt, kun je misschien angstig worden of je willen terugtrekken. Misschien heb je het gevoel dat je ‘anders’ bent en begrijp je niet precies waar dat aan ligt. Het hebben en onderhouden van vriendschappen en relaties is lastiger omdat je niet altijd begrijpt of aanvoelt wat een ander bedoelt of nodig heeft. Dit alles kan tot gevolg hebben dat je je eenzaam of somber voelt en dat je een negatief zelfbeeld hebt. Een kind of jongere met autisme kan onverwachte angsten of woede-uitbarstingen krijgen die voor de buitenwereld niet altijd te begrijpen zijn.
 

Danstherapie bij autisme

Bij danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. In rollenspellen kun je leren om emoties bij anderen en jezelf te herkennen en om jouw gedrag hierop af te stemmen. Je herkent al doende wanneer de spanning te hoog oploopt en wat jij in zo’n geval kunt doen om jouw emoties te reguleren. In sport- of spelopdrachten kun je oefenen met wederkerigheid en samenwerking. Je ontdekt dat er meer manieren zijn om met een situatie om te gaan: jouw gedragsrepertoire wordt vergroot waardoor je flexibeler wordt in jouw reacties. Bij jongere kinderen zal de danstherapeut het kind op zijn eigen niveau benaderen en opdrachten in kleine stapjes aanbieden.
 

Behandeltraject en werkwijze

Danstherapie wordt vaak individueel aangeboden zodat je je niet teveel hoeft te laten afleiden. Wanneer sociale vaardigheden getraind worden, gebeurt dit meestal in kleine groepjes.

Omdat autisme zoveel gradaties kent, varieert de behandelduur sterk: van ongeveer een half jaar tot enkele jaren.

Wanneer is danstherapie niet geschikt? Wanneer in de beginfase van de behandeling blijkt dat de behandeling teveel angst oproept waardoor de persoon met autisme overspoeld wordt, is dit een contra-indicatie.
 

Meer informatie

Herken je jezelf of jouw kind in het bovenstaande? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of  jouw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Daarnaast kun je ook terecht op de volgende website www.autisme.nl