Korsakov

Wat is het syndroom van Korsakov?

Het syndroom van Korsakov is een neurologische aandoening die de functie van de hersenen aantast. De directe oorzaak is een tekort aan vitamine B veroorzaakt door een langdurige alcoholverslaving. Iemand met Korsakov heeft ernstig geheugenverlies, heeft moeite met de oriëntatie in tijd en plaats of met het herkennen van personen. Om de gaten in het geheugen op te vullen, verzinnen patiënten met Korsakov regelmatig verhalen over zichzelf.

Het functieverlies van de hersenen komt tot stilstand als de patiënt stopt met drinken, maar dit verlies zal niet meer terugkomen. Korsakov is daardoor geen progressieve ziekte, zoals bijvoorbeeld Alzheimer, maar is ook niet te genezen.

Gevolgen in het dagelijks leven

Iemand met Korsakov is niet tot nauwelijks in staat om voor zichzelf te zorgen. Bij dagelijkse taken zoals douchen of eten, is intensieve begeleiding nodig. De patiënt heeft weinig oog voor zijn persoonlijke hygiëne of zijn eigendommen. Het geheugenverlies brengt verwarring en onzekerheid met zich mee. Daardoor zal iemand met Korsakov vaker sociale situaties vermijden of de neiging hebben om agressief te reageren als iemand hem wijst op een vergissing of iets dat hij vergeten is.

De patiënt heeft hulp nodig bij het structureren van zijn dag. Omdat hij veel moeite heeft afspraken te maken en na te komen, raakt het sociale leven ernstig ontregeld.

Danstherapie bij Korsakov

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Een vaktherapeut kan patiënten met Korsakov helpen actief en betrokken te blijven bij zichzelf en hun omgeving.

De eigen keuzes staan centraal: wat vindt iemand mooi, belangrijk, wat wil iemand leren?  De patiënt krijgt de gelegenheid om emoties als verdriet en boosheid te uiten of herinneringen op te roepen. Dit alles kan ook zonder veel taal te gebruiken. De patiënt blijft op deze manier meer in contact met zichzelf, wat heel belangrijk is omdat mensen met Korsakov geneigd zijn zich terug te trekken of defensief te reageren. In danstherapie kan een patiënt, via de eigen keuzes, de regie terugvinden. Het beluisteren van en bewegen op een (bekend) muziekstuk kan sterke emoties oproepen en de patiënt weer toegang geven tot herinneringen.

Door nauwgezette individuele aansluiting bij de interesses en mogelijkheden van de patiënt is deze tot verrassende resultaten in staat. Deze succeservaringen vergroten het zelfvertrouwen. Het weer durven nemen van initiatief en het maken van keuzes vergroten het gevoel van autonomie. De patiënt ervaart plezier en krijgt de bevestiging dat ook hij iets kan leren; belangrijke aspecten voor het welzijn en de zingeving.

Daarnaast draagt de danstherapie bij aan het terugdringen van gedragsproblemen. Het werken in een groep helpt de patient sociaal actief te blijven.

Behandeltraject en werkwijze

Het behandeltraject kan bestaan uit een groepsaanbod, individueel binnen de groep of individuele therapie.

Korsakov is niet te genezen, daardoor zijn de trajecten veelal langlopend, soms jarenlang. De behandeltrajecten zijn aangetoond effectief zolang het aanbod blijft bestaan. Wekelijkse therapie zorgt voor weekritme, gewenning en momentum.

Danstherapie kan in zorginstellingen, op dagbehandelingen en aan huis gegeven worden. Met name de laatste optie waarderen mensen vanwege het gemak en de vertrouwdheid van de eigen omgeving.

Danstherapie is niet geschikt als de patiënt tijdens de behandeling onder invloed van alcohol is.

Meer informatie

Herken je jezelf of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op de website van het Korsakov Kenniscentrum: https://www.korsakovkenniscentrum.nl/.