Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een progressieve hersenaandoening die niet geneest. Door een tekort aan de neurotransmitter dopamine wordt de aansturing van de spieren aangetast en gaan armen en benen beven. Doordat de spieren stijf worden, komen lichaamsbewegingen moeilijker op gang en worden bewegingen trager. Ook automatische bewegingen kunnen uitvallen. Bij langer voortduren van de ziekte kunnen ook evenwichtsproblemen optreden, waardoor het risico op vallen wordt vergroot.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Het beloop en de ernst van de uiteenlopende symptomen zijn per individu verschillend. Het trillen van armen en benen zijn voor anderen meteen zichtbaar. Hierdoor is de ziekte niet te verbergen. Dit kan schaamte oproepen. Omdat de spraakmotoriek verstoord raakt, wordt de communicatie met anderen moeizamer. De spraak is zacht, onduidelijk en vlak en de reactie is traag. Iemand met de ziekte van Parkinson kan hierdoor gefrustreerd en vermoeid raken en geneigd zijn om zich uit gesprekken terug te trekken. Ook kan het voorkomen dat anderen zich terugtrekken of het contact verbreken. Dit heeft impact op het aantal sociale contacten en de kwaliteit ervan. Het zelfbeeld moet worden bijgesteld en patiënten moeten ermee leren omgaan dat de ziekte niet verdwijnt.


Danstherapie bij de ziekte van Parkinson

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De rol van de vaktherapeut is in eerste instantie gericht op het verleiden tot participatie door het creëren van een gevoel van veiligheid en het wegnemen van stress. Hierdoor wordt het functioneren verbeterd. De therapeut sluit aan bij de individuele hulpvraag van de cliënt.

Bij de ziekte van Parkinson is onder andere muziek een belangrijk middel om mensen in beweging te zetten. Door middel van korte liedjes en ademhalingsoefeningen op rijm kunnen mensen het natuurlijke ritme van praten en lopen vasthouden. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandiger functioneren. Het luisteren naar en bewegen op muziek helpt bij het ophalen van fijne herinneringen. Door gerichte opdrachten en oefeningen kan iemand met de ziekte van Parkinson nieuwe, positieve en onverwachte ervaringen opdoen. Iemand leert weer iets nieuws in plaats van steeds geconfronteerd te worden met zijn eigen achteruitgang. De eigen vormgeving en persoonlijke zingeving worden onderzocht. Het werken in een groep zorgt voor behoud van positieve sociale contacten.

Voor de patiënt kan dit betekenen dat depressieve gedachten verminderen, dat plezier en competitie ervaren wordt. Dit kan leiden tot het nemen van meer initiatief en een vergroot duurzaam dagelijks welzijn.


Behandeltraject en werkwijze

Het ziektebeeld is progressief. De danstherapie richt zich daarom op het zo lang mogelijk behouden van de mogelijkheden en het welzijn. Behandelperiodes lopen uiteen en zijn afhankelijk van de individuele mogelijkheden en het ziekteverloop van de cliënt.

Het behandeltraject kan bestaan uit een groepsaanbod, individueel binnen de groep of individuele therapie. Wekelijkse therapie zorgt voor weekritme, gewenning en momentum, waardoor het proces op gang kan komen.

Danstherapie kan in zorginstellingen, op dagbehandelingen en aan huis gegeven worden.


Meer informatie

Herken je jezelf of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor jou betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op de volgende website voor meer informatie: www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/parkinson