Lichamelijke (meervoudige) handicap

Wat is een lichamelijke of meervoudige handicap?

Een meervoudige handicap houdt in dat iemand zowel lichamelijk als geestelijk een beperking heeft. Deze beperking kan lichter of ernstig van aard zijn.

Gevolgen in het dagelijks leven

Iemand met een lichamelijke of meervoudige handicap wordt beperkt in het dagelijks functioneren. Deze beperkingen kunnen heel verschillend van aard zijn. In sommige gevallen is 24-uursbegeleiding noodzakelijk en zal iemand nooit zelfstandig kunnen functioneren. In andere gevallen is zelfstandig wonen met enkele aanpassingen goed mogelijk. Omdat de beperking altijd aanwezig is, kan dit ook invloed hebben op de stemming. Frustratie, verdriet, of depressieve gevoelens komen regelmatig voor.

Danstherapie bij een lichamelijke handicap

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Omdat de beperkingen sterk kunnen verschillen in aard en ernst, zal ook de danstherapeutische behandeling zich aanpassen aan de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt. De danstherapeut zal vaak de zintuigen aanspreken: spelen met een zachte bal; slaan op een stootkussen voel je in je lichaam. Zo kan gewerkt worden aan het verbeteren van de houding of beweging. Ook de lichaamsbeleving en activering van de spieren zijn aandachtsgebieden.

Bij een lichamelijke handicap zonder verstandelijke beperking zal de therapie daarnaast ook gericht zijn op de emoties die de handicap oproept, zoals verdriet, frustratie, onzekerheid of boosheid.

Behandeltraject en werkwijze

Behandeling kan zowel thuis als in een instelling worden aangeboden en zowel groepsgewijs als individueel. Omdat de aard en de ernst van de handicap erg kunnen verschillen, kan ook de behandelduur sterk variëren.

Meer informatie

Herken je jezelf of jouw kind in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Gaat het om je zoon of dochter? Bekijk dan ook eens deze website voor ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking: https://www.bosk.nl/mcg-emb/