Taal en spraak

Wat zijn taal- en spraakproblemen?

Een taal- en/of spraakprobleem of taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt vaak op jonge leeftijd opgemerkt. Een TOS kan verschillende uitingsvormen hebben. Zo kan een kind pas laat beginnen met praten of komt de spraakontwikkeling helemaal niet op gang. Sommige mensen kunnen bepaalde klanken niet maken waardoor de spraak moeilijk verstaanbaar wordt. Anderen hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Het kan ook voorkomen dat de woordenschat achterblijft of dat het begrip van gesproken taal minder groot is.

Een taal- of spraakprobleem kan niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen voorkomen.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Een taalontwikkelingsstoornis kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Iemand met TOS heeft moeite om de taal om zich heen voldoende te begrijpen en kan zichzelf minder goed uitdrukken. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen en het sociale leven. Ook kan het invloed hebben op het functioneren op school of op het werk.

Een TOS kan daarnaast leiden tot gedragsproblemen: iemand die zich niet goed kan uiten kan boos worden of juist heel stil.
 

Danstherapie bij taal- en spraakproblemen

In danstherapie staat het ervaren en handelen centraal. De danstherapeut richt zich vooral op de emotionele gevolgen van de taalontwikkelingsstoornis. De behandeling zal ook bijdragen aan de taalverwerving of het vloeiend kunnen spreken. Door middel van werkvormen als dans, spel of bewegingsopdrachten kunnen emoties worden geuit zonder dat daar veel taal bij nodig is. Een zorgvuldige opbouw van de behandeling zorgt voor succeservaringen: een cliënt die het gevoel heeft dat hij op taalgebied achterloopt, kan ontdekken wat er wél lukt en waar zijn sterke kanten liggen.
 

Behandeltraject en werkwijze

Behandeling voor taal- en spraakproblemen kan individueel of in een groep worden aangeboden. De behandelduur is afhankelijk van de klachten en kan varieren van een paar maanden tot een jaar. 
 

Meer informatie

Herken je jezelf of jouw kind in bovenstaand verhaal? Kan anstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook eens onderstaand filmpje over het herkennen van de signalen van een taalontwikkelingsstoornis.