SOLK

Wat is SOLK?

SOLK is een afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten. In het geval van SOLK heb je last van lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waar een arts geen medische oorzaak voor kan vinden. Je kunt hierbij denken aan langdurige vermoeidheid, darmklachten, hoofdpijn of spier- en bindweefselklachten. De lichamelijke klachten kunnen ook samenvallen met psychische klachten als een depressie of een angststoornis.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als je last hebt van SOLK, kan dit grote gevolgen hebben in jouw dagelijkse functioneren. Ook al is er geen medische oorzaak voor gevonden, jouw klachten zijn wel degelijk aanwezig en kunnen een behoorlijke impact hebben. Je kunt er onzeker, moe, prikkelbaar of gefrustreerd van raken. Doordat je je zorgen maakt over jouw fysieke gezondheid, heeft dit invloed op je verwachtingen over wat je nog wel en niet kunt. Misschien ben je geneigd om sociale of sportieve activiteiten te mijden omdat je verwacht dat dit extra klachten op zal leveren. Dat kan tot gevolg hebben dat je conditie achteruit gaat, je je nog minder fit voelt en dat jouw sociale contacten verminderen. In het geval van ernstige klachten is het ook mogelijk dat je jouw werk minder of niet meer kunt doen.


Vaktherapie bij SOLK

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De danstherapeut zal eerst met je inventariseren wat jouw belangrijkste klachten zijn. Daarbij is veel aandacht voor de vraag: wat lukt er nog wel? Daarna ga je met gerichte oefeningen en opdrachten aan de slag.

Veel mensen met SOLK zijn hun lichaam langzamerhand als vijand gaan zien: het laat hen in de steek en belemmert ze in hun dagelijkse bezigheden. De danstherapeut richt zich op de manier waarop jouw gedachten, jouw verwachtingen, jouw gevoelens en jouw lichaam elkaar beïnvloeden. Waar voel je precies jouw pijn? En op welke momenten voel je die? Welke gedachten en verwachtingen komen dan bij je naar boven?

In bewegingsoefeningen kun je (soms letterlijk) even stilstaan bij een activiteit en toetsen of jouw gedachten en verwachtingen kloppen met de realiteit die je ervaart bij het doen van een oefening. Als jouw gedachten over je lichaam veranderen, kun je merken dat je anders reageert op de pijn, of dat de pijn beter te verdragen is. De klachten krijgen minder grip op je en je krijgt meer het gevoel dat jij zelf de regie hebt.

Ook opdrachten op het gebied dans en beweging kunnen je helpen om te onderzoeken welke emoties en gedachten jouw lichamelijke klachten bij je oproepen. Misschien voel je je moedeloos, gefrustreerd, angstig, boos of verdrietig. Het symboliseren van deze gevoelens en gedachten in een muziekstuk, beeldend werkstuk of scène maakt dat je er op een andere manier naar kunt kijken. Zo kun je ervaren dat je niet de speelbal bent van deze gedachten en emoties, maar dat je er ook controle over kunt uitoefenen.

De danstherapeut zal veel aandacht schenken aan jouw persoonlijke proces en jouw eigen grenzen. Samen met jou kijkt de therapeut hoe jij dat wat je in de therapie leert en ervaart, ook in jouw dagelijks leven kan gaan toepassen.


Behandeltraject en werkwijze

Een behandeling van SOLK kan op verschillende momenten en in verschillende behandelsettings starten:

  • Preventief of bij geringe klachten bij de eerstelijns zorg of een zelfstandig gevestigd vaktherapeut
  • In ggz-instellingen als onderdeel van psychische zorg, maar ook in de diagnostische fase
  • In de revalidatie als onderdeel van een psychomedisch team

Behandeling kan zowel individueel, als in groepen worden gegeven. Het contact met lotgenoten wordt doorgaans als waardevol ervaren. Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten, zal een behandeling variëren van een paar maanden tot een jaar.


Meer informatie

Herken je jezelf, jouw kind of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op de volgende website over SOLK: http://www.solk.nl/solk-in-het-kort/ of bekijk het volgende filmpje: