Kanker

Leven na of met kanker

Kanker en de behandeling daarvan kan een mens uit balans brengen. Tijdens de behandeling kan men last hebben van piekergedachtes en ook speelt de vraag: hoe houd ik deze behandelingen vol? Veel mensen hebben ook zorgen over hun omgeving: de partner en kinderen. De behandelingen voor kanker, zoals chemotherapie, bestraling en operaties, zijn vaak ingrijpend en kunnen veel consequenties met zich meebrengen. Mensen kunnen verlies van energie ervaren, concentratieproblemen hebben, moeite hebben met uiterlijke veranderingen, problemen met seksualiteit ervaren en het vertrouwen in hun lichaam verliezen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Na afloop van de behandelingen worden de emoties vaak nog sterker ervaren dan tijdens de behandelingen. Emoties als angst, verdriet, blijdschap en boosheid wisselen elkaar af of worden tegelijkertijd gevoeld. Dit kan verwarrend zijn want er wordt verwacht dat je het leven weer oppakt, omdat “het ergste nu achter de rug is”. Deze fase roept veel vragen en angst op: wat als de ziekte terug komt? Hoe kan ik mijn werk of mijn gezinsleven weer oppakken? Met welke consequenties zal ik moeten leren leven? Dit wordt in de literatuur benoemd als ‘het gat na de behandeling’. Juist op het moment dat de acute behandelingen van de kanker zijn afgerond, is er aandacht nodig voor wat er is gebeurd, de consequenties en hoe je verder kan. Gelukkig is de laatste jaren vanuit de overheid veel aandacht voor deze vragen en wordt er in revalidatieprogramma’s psychosociale hulp aangeboden.


Danstherapie bij kanker

Danstherapie is een vorm van psychosociale hulp en bied je de mogelijkheid om op een heel eigen manier emoties te uiten en te ordenen om er zo weer grip op te krijgen. In danstherapie staat niet het praten, maar het doen en ervaren centraal. Daardoor doe je nieuwe ervaringen op waardoor je anders kunt gaan voelen of andere manieren ontdekt om met de bestaande situatie om te gaan.

Veel oncologiepatiënten geven aan dat zij door danstherapie weer voelen wat belangrijk is voor hen en dat hun zelfvertrouwen hierdoor wordt versterkt. Dit onderstreept de bevindingen in de literatuur waarin wordt genoemd dat danstherapie angst kan verminderen en de coping (de manier van omgaan met de situatie) kan helpen verbeteren.

Danstherapie kan ook jouw familieleden ondersteunen om te gaan met de veranderde situatie.


Behandeltraject en werkwijze

Je kunt terecht bij een zelfstandig gevestigd danstherapeut die geregistreerd staat in de ‘Verwijsgids Kanker’ van het IKNL. Via deze digitale verwijsgids weet je dat een danstherapeut gespecialiseerd is in de oncologie. Ook zijn er verschillende revalidatieprogramma’s die danstherapie als onderdeel van het revalidatieprogramma aanbieden.

In danstherapie zul je samen met de therapeut bespreken wat je wilt bereiken. Daarbij kun je denken aan het verminderen van klachten als angst of depressie, het verwerken van de impact van kanker en rouwverwerking of het vergroten van de coping om met de emoties om te gaan. De therapie kan zich ook richten op het versterken van jouw sterke kanten en het opbouwen van een nieuw zelfvertrouwen. Ook bieden danstherapeuten herstelondersteunende therapie aan. Dat betekent: vooral ingaan op wat goed gaat en dat versterken.

De frequentie van de therapie is gemiddeld 1 à  2 uur per week. Hoe lang de therapie zal duren is afhankelijk van jouw klachten.

Om danstherapie te kunnen volgen hoef je niet creatief te zijn of goed te kunnen dansen. Als je open staat voor werken met beweging of dans, dan is dat een goed begin om profijt te kunnen hebben van deze therapievorm.


Meer informatie

Kan vaktherapie iets voor jou betekenen?  Kijk dan in de Digitale Verwijsgids Oncologie voor een gespecialiseerde vaktherapeut. Wil je weten of jouw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:

Bekijk ook eens de film over vaktherapie in de oncologie (ongeveer 9 minuten).