Borderline

Wat is Borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis en veroorzaakt sterke wisselingen in stemming, gedrag en gedachten. Als je Borderline hebt, kun je impulsieve beslissingen nemen, zoals plotseling je baan opzeggen of heftige conflicten krijgen.

De oorzaak van Borderline is niet helemaal duidelijk. Wel meldt een hoog percentage van mensen met Borderline dat ze in hun jeugd een nare ervaring hebben meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing of mishandeling. Ook zijn er aanwijzingen dat erfelijkheid een rol speelt in het ontwikkelen van Borderline. Veel mensen met Borderline zijn bang om in de steek gelaten te worden of voelen zich snel afgewezen. Ook voelen mensen zich vanbinnen vaak onzeker en ‘leeg’, alsof ze niet weten wie ze echt zijn of wat ze vinden.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als je Borderline hebt, heeft dat meestal een grote impact op jouw leven. Door de snelle wisselingen in gedrag en stemming, ben je vaak onvoorspelbaar voor anderen. Dit kan leiden tot verwarring en conflicten. Het plannen en vooruitdenken wordt bemoeilijkt omdat je enige tijd later je plannen wijzigt. Hierdoor kan jouw dagelijks leven ongeorganiseerd of chaotisch worden. Taken als school, studie of werk zijn erg lastig op een goede manier vol te houden of kosten veel energie.

De plotselinge stemmingswisselingen kunnen zorgen voor veel ruis binnen de communicatie met anderen. Ook kan er een groot verschil zijn tussen wat je echt voelt en wat je laat zien. Het kan voorkomen dat je een woede-uitbarsting hebt, terwijl je je van binnen eigenlijk erg onzeker en ongelukkig voelt. In plaats van troost en begrip, waar je meer bij gebaat bent, zul je van je omgeving waarschijnlijk onbegrip en woede terugkrijgen. Dit kan jouw gevoel van onzekerheid vergroten en je doen verharden. Sommige mensen met Borderline gaan zichzelf beschadigen, hebben gedachten aan zelfmoord of ‘vluchten’ in het gebruik van verslavende middelen.


Vaktherapie bij borderline

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De danstherapeut zal veel aandacht schenken aan de manier waarop je jouw emoties kunt herkennen en reguleren. Hoe voel je dat je boos wordt? Hoe onderscheid je boosheid van verdriet, of machteloosheid? Waar voel je dit in jouw lichaam en welke gedachten horen daarbij? Je leert te herkennen wanneer jouw emoties de overhand krijgen en krijgt praktische handvatten om jouw gedrag in de hand te houden. Gevoel, gedachte en gedrag beïnvloeden elkaar voortdurend.

Ook kun je in danstherapie leren hoe je grenzen kunt stellen, bijvoorbeeld als je overspoeld raakt door jouw eigen emoties. Maar ook hoe je de grenzen van anderen kunt respecteren en kunt invoelen wat anderen ervaren. Zo kun je in rollenspelen of bij het samen bewegen op muziek ervaren hoe het is als je de leiding neemt en als je de ander volgt. In dans en beweging kun je ervaren hoeveel ruimte je wilt innemen en hoe dichtbij je anderen laat komen. In opdrachten kun je jouw emoties letterlijk vormgeven, en ook daar is de mogelijkheid om te oefenen met samenwerking en grenzen.

Naast deze praktische werkvormen zal de danstherapeut ook aandacht hebben voor eventuele trauma’s die aan de grondslag van jouw borderline kunnen liggen en aan de gevoelens van onmacht, woede of angst die dit trauma bij je oproept.


Behandeltraject en werkwijze

Danstherapie bij Borderline kan zowel individueel als in groepen worden gegeven. Behandeling kan ambulant zijn, of in een (dag)kliniek. Het lotgenotencontact wordt doorgaans als een meerwaarde gezien. Omdat Borderline veel gradaties kent, zijn over de behandelduur geen concrete uitspraken te doen.

Aan het eind van de behandeling zal de danstherapeut met jou een preventieplan maken, zodat de kans op terugval wordt verkleind.

Wanneer is danstherapie niet geschikt? Als iemand ernstig verward is en deze verwarring veel agressie oproept, is vaktherapie niet geschikt. Ook als iemand zo gedesorganiseerd is, dat de therapieroutine niet kan worden volgehouden, is danstherapie nog niet geschikt.


Meer informatie

Herken je jezelf, jouw kind of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op deze website: https://stichtingborderline.nl/ of bekijk het volgende BNN-programma ‘Je zal het maar hebben’ waarin het ook gaat over Borderline.