Persoonlijkheidsstoornis

Wat is een persoonlijkheidsstoornis? 

Je persoonlijkheid wordt gevormd door veel zaken: de manier waarop je naar het leven kijkt, jouw gedrag, patronen die je hebt ontwikkeld en jouw karakter. Als je een gezonde persoonlijkheid hebt, ben je over het algemeen in staat om je aan te passen aan veranderende omstandigheden en kun je gezonde en betekenisvolle relaties met anderen aangaan.

Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, merk je dat je vastloopt in jouw gedrag en jouw gedachten. Negatieve of starre karaktertrekken als jaloezie, angst, wantrouwen, impulsiviteit of afhankelijkheid kunnen de overhand krijgen en je tegenwerken in het omgaan met de omstandigheden of de mensen om je heen. Dit is een langdurig patroon van gedrag en gedachten dat je niet makkelijk op eigen kracht kunt veranderen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren 

Een persoonlijkheidsstoornis heeft grote gevolgen voor jouw dagelijks leven. Het kan betekenen dat je snel overspoeld raakt door emoties of juist nauwelijks contact hebt met wat je voelt. De emoties kunnen heel snel wisselen, waardoor je het gevoel hebt dat je gedachten je chaos en verwarring brengen of dat je juist leegte in jouw hoofd hebt. Misschien weet je niet goed welke gedachten wel of niet kloppen. Je kunt heel impulsief handelen zonder te denken over de gevolgen of juist nauwelijks iets durven ondernemen. Vanuit een negatief zelfbeeld komt ongezond gedrag in de vorm van middelenmisbruik, eetproblemen, zelfbeschadiging of het aangaan van risicovolle relaties veel voor.

Je kunt problemen ondervinden in vriendschappen, relaties, werk en gezin die telkens terugkeren. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je meer dan gemiddeld uit evenwicht brengen. Het organiseren van jouw leven kan je veel moeite kosten.


Danstherapie bij een persoonlijkheidsstoornis

Binnen danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Door middel van gerichte oefeningen en begeleiding leer je om jouw eigen starre patronen te herkennen en te doorbreken. Als je geneigd bent om altijd de leiding en het initiatief te nemen, kun je bijvoorbeeld in een opdracht ervaren hoe het is om te volgen of een ander aan te vullen. Je oefent met jouw eigen grenzen en de grenzen van een ander. Ben jij eerder teruggetrokken of angstig, dan kun je ervaren hoe het is om letterlijk ruimte in te nemen, bijvoorbeeld op in een choreografie of in een bewegingsoefening. Zo worden de patronen zichtbaar die je hebt ontwikkeld, net als de gedachten en emoties die daarbij horen.

Als je je bewust bent van jouw patroon van handelingen, gedachten en emoties, heb je de mogelijkheid om dit te doorbreken en om ander gedrag te ontwikkelen. Je kunt keuzes maken in de manier van uiten van gedrag. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid tot uiten, delen, verdragen en verwerken van ervaringen die mede geleid hebben tot de persoonlijkheidsstoornis. Je kunt jouw gevoelens op jouw eigen, persoonlijke manier vormgeven.


Behandeltraject en werkwijze

Danstherapie is binnen klinische of dagbehandeling vaak onderdeel van een multi-disciplinaire behandeling, maar behandeling kan ook alleen uit een vorm van vaktherapie bestaan. De behandeling is doelgericht en methodisch en vindt zo mogelijk plaats in een groep, waarbij je van en aan elkaar kunt leren. Zo’n behandeling kan een aantal maanden tot ruim een jaar duren.

Als een groep voor jou niet geschikt is omdat jij het bijvoorbeeld te moeilijk vindt om jouw ervaringen in een groep te delen, dan kun je ook individuele therapie krijgen waarbij de therapeut samen met jou doelen afspreekt en een behandelplan opstelt.

Afhankelijk van de ernst van de persoonlijkheidsstoornis en de mate van functioneren wordt vaktherapie aangepast aan jouw specifieke mogelijkheden en behoeften.


Meer informatie

Herken je jezelf of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor jou betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op de volgende website voor meer informatie: http://www.kenniscentrumps.nl of bekijk het volgende filmpje met ervaringsverhalen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis: