ADHD

Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting van ‘Attention Deficit Hyperactive Disorder, oftewel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke aandoening. Dit kan ervoor zorgen dat je je moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent (aandachtsproblemen), ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat (impulsiviteit) en lichamelijk overactief bent of je altijd onrustig voelt (hyperactiviteit). ADHD zonder hyperactiviteit wordt ook wel ADD genoemd. De diagnose ADHD wordt meestal bij kinderen en jongeren gesteld. In veel gevallen ontgroeien volwassenen de aandoening, maar niet altijd.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

ADHD belemmert kinderen, jongeren en volwassen in het dagelijks functioneren. Je bent door de ADHD vaak impulsief en snel afgeleid. Het onderhouden van vriendschappen en relaties kan hierdoor een probleem zijn. Hoewel ADHD geen invloed heeft op je intelligentie, blijven je (cognitieve) prestaties vaak achter. Omdat taken vaak niet lukken, kan dit leiden tot frustraties en een negatief zelfbeeld. Voor kinderen is het op school moeilijk om stil te zitten en voldoende concentratie voor opdrachten op te brengen. Voor jongeren en volwassen is het vaak moeilijk om een opleiding af te ronden of passend werk te vinden.
 

Danstherapie bij ADHD 

In danstherapie staat  niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. In danstherapie ga je aan de slag met gerichte opdrachten en activiteiten waarbij je kunt oefenen met concentratie, focus en afstemming op anderen. De danstherapeut zal oefeningen aanbieden waarin je succeservaringen kunt opdoen zodat jouw zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroot worden.

Door tijdens en na de oefeningen terug te kijken zie je wanneer de concentratie goed lukt en wanneer je geneigd bent impulsief te reageren of afgeleid te raken. Je leert rust te nemen voor je reageert, zodat je (soms letterlijk) even stil kunt staan voor je handelt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een balspel als je impulsief gooit of wanneer je het juiste moment afwacht? Hoe is het om muziek te maken als je je eigen plan trekt of wanneer je de rust neemt om tegelijkertijd te beginnen en hetzelfde tempo aan te houden? In rollenspellen kun je bijvoorbeeld oefenen met het uitstellen van de eerste impuls en het nadenken voor je reageert (stop – denk – doe-methode) en het aangeven van jouw eigen grenzen.
 

Behandeltraject en werkwijze 

Behandeling kan plaatsvinden bij een danstherapeut in een ggz-instelling, maar ook bij een vrijgevestigde vaktherapeut. Danstherapie kan zowel individueel als in groepen plaatsvinden.

Therapie wordt veelal wekelijks gegeven, waarbij in de eindfase kan worden overgegaan tot een lagere frequentie. De behandeldoelen worden in overleg met de therapeut vastgesteld.

Behandeling van ADHD kan variëren van een kortdurend traject van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de ernst van de klachten.
 

Meer informatie

Herken je jezelf of jouw kind in bovenstaande verhaal? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Wil je meer weten over ADHD, bezoek dan ook eens onderstaande websites:

Of kijk onderstaand filmpje op YouTube.