Verslaving

Wat is een verslaving?

Verslaving is iets menselijks, veel mensen zijn wel een beetje verslaafd… aan roken, chocolade, hardlopen. Maar verslavingsproblematiek is een groot probleem dat vele levensgebieden beïnvloedt. Verslavingsproblematiek is een ziekte en verslaafden hebben professionele hulp nodig om te stoppen met het verslavende middel (soft- of harddrugs, alcohol, medicatie) of het verslavende gedrag (gamen, seks, gokken).
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Verslaving is soms een enkelvoudig probleem, maar vaak heeft de verslaafde naast zijn verslaving nog andere (psychische) problemen, zoals angstdepressie of een belast verleden. Het komt vaak voor dat iemand verslaafd raakt om andere problemen en nare ervaringen te ontvluchten.

Iemand die verslaafd is, kan ernstige gedragsverandering laten zien, zoals egocentrisch, agressief, apathisch, labiel en crimineel gedrag. Hoe langer de verslaving duurt, hoe groter de kans op psychologische en lichamelijke klachten. Langdurig verslaafden krijgen vaak te maken met onder andere hart- en longproblemen, levercirrose, slokdarmkanker of het syndroom van Korsakov. Ook op sociaal gebied kunnen er door de verslaving ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, werk, opvoeding, financiën, huisvesting of justitie.
 

Danstherapie bij een verslaving

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het handelen en ervaren. Zo kunnen er emoties verkend, ontdekt en geuit worden, op een veilige eigen wijze.

Danstherapie bij verslaving kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. In een groep kunnen cliënten weer ervaren hoe ze kunnen samenwerken en hun sociale vaardigheden vergroten. Leren omgaan met feedback en het vragen van hulp zijn belangrijke vaardigheden die in vaktherapie geoefend en geleerd kunnen worden. In danstherapeutische oefeningen kunnen cliënten leren omgaan met grenzen: een verslaafde is vaak op allerlei gebied grenzeloos geworden. Cliënten kunnen door de werkvormen ervaren dat ze de baas zijn over hun impulsen. Ze leren de momenten en gebeurtenissen te herkennen waarin de behoefte naar het verslavende middel extra groot is en gaan op zoek naar alternatieven. De danstherapeut heeft praktische oefeningen en werkvormen om te leren de aandacht anders te richten en om stress te verminderen.

Uiteraard schenkt de danstherapeut ook aandacht aan de onderliggende problematiek van de verslaving.
 

Behandeltraject en werkwijze

Het behandelen van een verslaving start met de fysieke ontgifting van het middel: de detox-fase. Afhankelijk van het middel duurt deze fase 1 à 2 weken. Daarna wordt in kaart gebracht wat de mogelijke probleemgebieden en (on)mogelijkheden van de cliënten zijn om vervolgens beargumenteerd te komen tot een behandeladvies. Vervolgens kan, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt, gekozen worden uit het volgende aanbod:

  • Ambulante behandeling (vaak individueel)
  • Deeltijdbehandeling, in een groep of individueel, varieert van 5 weken tot 5 maanden
  • Een klinische behandeling, in een groep of therapeutische gemeenschap, varieert van 3 tot 8 maanden

Meestal wordt een nazorgtraject aangeboden om de kans op terugval te verkleinen.
 

Meer informatie

Kan danstherapie iets voor jou betekenen? Herken je jezelf of jouw kind in bovenstaand verhaal? Zoek hier een damstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jo uw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op onderstaande website https://www.trimbos.nl/

of bekijk onderstaande filmpje op YouTube van ‘Spuiten en slikken’ over de verslaafde Cindy of het filmpje over een gezin dat gaat afkicken.