Trauma en PTSS

Wat is een trauma?

Een trauma kan ontstaan na een schokkende en ingrijpende gebeurtenis, zoals een verkeersongeval, een inbraak, het getuige of slachtoffer zijn van geweld of misbruik, maar ook na een plotseling schokkend verlies van werk of van een naaste. Gevoelens van onmacht, woede, angst en afschuw of juist verdringing zijn logische reacties op zo’n ingrijpende gebeurtenis. In veel gevallen worden die gevoelens in de loop der tijd verwerkt en kan het gewone leven weer min of meer hervat worden. We spreken van een trauma als deze gevoelens niet verminderen en als de angstreactie aanwezig blijft, ook als het reële gevaar niet meer aanwezig is. Het komt ook voor dat de klachten zich pas maanden (en soms jaren) na de gebeurtenis openbaren. Een trauma kan zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen. Als je na een trauma langdurige klachten overhoudt, wordt dit ook een posttraumatische stressstoornis genoemd.
 

Gevolgen in het dagelijks leven

Als je een trauma hebt, is jouw basisgevoel van veiligheid aangetast. Je kunt bijvoorbeeld wantrouwend zijn tegenover anderen, angstig en schrikachtig of onvoorspelbaar voor jouw omgeving. Misschien heb je last van herbelevingen of heb je het gevoel dat je het contact met jouw eigen lichaam kwijt  bent. Lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid of hartkloppingen kunnen voorkomen, maar ook stressreacties als slapeloosheid, nachtmerries, concentratieproblemen of somberheid.  

De gevolgen voor het dagelijks leven zijn vaak groot.  Zo kan het moeilijk zijn om de dagelijkse routine van school of werk vol te houden. Situaties of plekken die met de ingrijpende gebeurtenis te maken hebben, kunnen de heftige gevoelens opnieuw oproepen. Veel mensen met een trauma voelen zich onzeker en alleen of hebben last van schuld- en schaamtegevoelens over wat er is gebeurd. Als gevolg daarvan kun je je gaan terugtrekken, waardoor je in een sociaal isolement kunt komen.
 

Danstherapie bij een trauma 

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het handelen en het ervaren. Samen met jou kijkt de danstherapeut naar jouw basisveiligheid en basisbehoeften. Wat is er voor nodig om je nu weer veilig te voelen? Door middel van praktische oefeningen leer je de signalen te herkennen wanneer het gevoel van onveiligheid of dreiging bij je opkomt. De danstherapeut helpt je te ontdekken welke emoties dat oproept en waar dat voelbaar is in jouw lichaam. De danstherapeut zal vervolgens op een gecontroleerde manier met je terugkijken op het trauma. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een dans welke de gebeurtenis en bijbehorende emoties symboliseert. Door op deze manier in een veilige omgeving uiting te geven aan jouw gevoelens rondom het trauma en de gevolgen daarvan, neemt de heftigheid in het dagelijks leven vaak af. In beweging kun je onderzoeken welke manieren van reageren en bewegen er zijn in specifieke situaties. Door deze werkvormen ontdek je welke mogelijkheden jij hebt om de angst en onmacht af te laten nemen en de grip op jouw leven terug te krijgen.


Behandeltraject en werkwijze

Danstherapie bij een trauma vindt meestal individueel plaats en later soms in een groep. Omdat het basisvertrouwen is beschadigd, zal de danstherapeut allereerst zorgen voor een goede behandelrelatie met jou. De volgende stap is het werken aan de traumatische herinneringen zodat de angst af kan nemen en jij kunt ervaren welke mogelijkheden je in het hier-en-nu hebt om met het trauma om te gaan. De technieken zullen eerst in de therapiesituatie worden geoefend en vervolgens in het dagelijks leven.

Omdat de gevolgen van een trauma erg divers zijn, kan de behandelduur variëren. 
 

Meer informatie

Herken je jezelf of jouw kind in het bovenstaande? Kan danstherapie iets voor jou betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.