Seksueel misbruik

Wat is seksueel misbruik?

Onder seksueel misbruik wordt verstaan dat iemand wordt gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan of uit te voeren. Dit varieert van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen tot betasting en verkrachting.  In het geval van misbruik heeft het slachtoffer niet het gevoel te kunnen weigeren of zich aan de situatie te kunnen onttrekken. Bijvoorbeeld doordat er psychologische druk wordt uitgevoerd, doordat er sprake is van een machtsverhouding of omdat iemand wordt gechanteerd of bedreigd met fysiek geweld. Ook seksueel geweld in partnerrelaties valt onder seksueel misbruik.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

De gevolgen van seksueel misbruik kunnen zeer verschillend zijn en hangen af van de aard en de duur van het misbruik. Er kunnen herbelevingen zijn of iemand kan het gevoel hebben geen contact meer met het eigen lichaam te hebben. Slachtoffers van langdurig seksueel misbruik zijn soms het besef verloren van wat passend is in een situatie of hebben het gevoel dat ze waardering en gunsten van anderen alleen kunnen krijgen door middel van seks. Daardoor kunnen ze soms zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Ook kan het zijn dat iemand zich terugtrekt en contacten met anderen vermijdt. Het misbruik kan zich ook uiten door lichamelijke klachten of stressklachten zoals hoofdpijn, buikpijn of een verstoorde eetlust. Allerlei gevoelens spelen door elkaar: woede, angst, wantrouwen naar anderen, het gevoel niets waard te zijn. Ook schuldgevoel of het gevoel het misbruik over zichzelf te hebben afgeroepen, komen voor. In veel gevallen vertonen mensen die zijn misbruikt zelfdestructief gedrag, zoals een verslaving aan (hard)drugs of zichzelf verwonden.


Danstherapie na seksueel misbruik 

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Terugkijken op het trauma van seksueel misbruik kan pijnlijk zijn. De danstherapeut kan je hier op een gecontroleerde manier in begeleiden. Bijvoorbeeld door de gevoelens die het misbruik oproept, te symboliseren in beweging. Door het gedoseerd en onder vakkundige begeleiding van de danstherapeut uiten van de gevoelens die je hebt ervaren of nog ervaart rondom het misbruik, kan er verlichting van de klachten ontstaan. Ook kun je door gerichte opdrachten oefenen met het herkennen en aangeven van jouw grenzen en hoe je op een prettige manier (fysiek) contact maakt. Door de werkvormen worden denken, voelen en handelen met elkaar verbonden waardoor je meer in evenwicht bent en je zelfvertrouwen wordt vergroot.


Behandeltraject en werkwijze

Bij een behandeling zal de danstherapeut in eerste instantie met jou nagaan of het misbruik inmiddels is gestopt of nog voortduurt. Als het nog voortduurt, is de eerste prioriteit dat jij veilig bent. Pas als dat het geval is, kan er gestart worden met een behandeling. De danstherapeut zal zich richten op het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie. Daarna is het van belang om te werken aan de traumatische herinneringen.

Danstherapie na misbruik start vaak individueel. Op een later moment kan ook in groepen worden gewerkt, zodat de groep ondersteunend werkt.

Omdat de gevolgen van seksueel misbruik sterk kunnen variëren, is over de behandelduur geen eenduidige uitspraak te doen.


Meer informatie

Herken je jezelf of een naaste in het bovenstaande? Kan danstherapie iets voor jou betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of  jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook op de volgende website voor meer informatie over seksueel geweld: https://www.seksueelgeweld.nl/

Bekijk ook eens deze animatie op Vimeo over de gevolgen van seksueel misbruik.