Echtscheiding

Wat is echtscheidingsproblematiek?

Een echtscheiding is een stressvolle gebeurtenis: er spelen allerlei emoties, er moeten praktische dingen geregeld worden en alle betrokkenen moeten een nieuw evenwicht vinden. Als het betrokkenen na een bepaalde tijd niet lukt om dit evenwicht te hervinden, om weer vooruit te kijken en nieuwe perspectieven te vinden, is er sprake van echtscheidingsproblematiek. Zowel scheidende volwassenen als hun kinderen kunnen hiermee te maken krijgen.

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Volwassenen die kampen met echtscheidingsproblematiek merken dat ze vastlopen in hun gevoelens. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet bij de scheiding neerleggen, houden tegen beter weten in de hoop dat het weer goed komt of ontwikkelen extreme haat- of wraakgevoelens voor hun ex-partner. Ook kunnen volwassenen het gevoel hebben dat hun zelfvertrouwen een deuk heeft opgelopen en dat zich misschien nooit meer een nieuwe liefde aandient.

Kinderen hebben vaak al voor de daadwerkelijke scheiding veel meegekregen van de spanningen tussen de ouders. Deze kinderen kunnen een groot verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en het gevoel krijgen dat ze voor hun ouders moeten zorgen of ze moeten beschermen. In sommige gevallen komen kinderen klem te zitten tussen de belangen van hun ouders. Ze willen loyaal aan beide ouders zijn en komen daardoor in conflict met zichzelf of met hun ouders. Veel kinderen denken dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen en voelen zich schuldig of medeverantwoordelijk. Daardoor kunnen ze gedragsproblemen ontwikkelen zoals teruggetrokken of agressief gedrag.

Danstherapie bij echtscheidingsproblematiek
 

Danstherapie bij volwassenen

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Het is niet altijd makkelijk om te praten over de vaak tegenstrijdige gevoelens die een echtscheiding met zich meebrengt of om je emoties van de feiten te onderscheiden. In danstherapie kun je op jouw eigen manier uitdrukking geven aan jouw persoonlijke proces. Zo kan muziek een belangrijk middel zijn om herinneringen op te halen of emoties vorm te geven. Door middel van dans of beweging kun je ervaren welke ruimte je innam of kreeg in jouw relatie en welke veranderingen de scheiding teweegbrengt. Uiteindelijk zal er ruimte komen om de blik weer op de toekomst te richten.

Danstherapie bij kinderen

Sommige kinderen hebben uit bescherming voor hun ouders al lang hun gevoelens niet laten zien. In de danstherapie krijgen zij mogelijkheden om gevoelens als verdriet, somberheid of boosheid rondom de scheiding te uiten. Ook kunnen ze leren om letterlijk weer van zich te laten horen of meer ruimte in te nemen.

Bij jonge kinderen zal een danstherapeut op een meer symbolisch niveau te werk gaan.

Uiteindelijk is het doel dat ook weer vooruit gekeken wordt en dat het kind de huidige situatie aanvaardt en ermee leert omgaan.

Behandeltraject en werkwijze

Een behandeling bij echtscheidingsproblematiek kan zowel individueel als in een groep worden aangeboden. De behandeling zal over het algemeen wekelijks tot tweewekelijks zijn. Afhankelijk van de ernst van echtscheidingsproblematiek kan de behandelduur variëren; gemiddeld bedraagt die zes maanden tot een jaar.

Meer informatie

Herken je jezelf of je kind in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook eens het Klokhuis-filmpje over echtscheiding door de ogen van kinderen: