Gezinsproblematiek

Wat is gezinsproblematiek?

Gezinsproblematiek is een verzamelbegrip voor diverse zorgen en klachten die binnen een gezin kunnen spelen. Zo kan het zijn dat het niet fijn loopt in het gezin en dat er veel ruzie is. Ook kunnen er grote zorgen zijn over hoe het tussen gezinsleden gaat of je hebt als ouder(s) moeite om (samen) de opvoedtaken op een goede manier op te pakken.

Dit alles kan diverse oorzaken hebben. Zo kan een bepaalde fase van een gezin extra moeilijk verlopen of kunnen individuele problemen een grote invloed hebben op het gezinsfunctioneren. In een gezin reageert iedereen op een bepaalde manier op elkaar en iedereen heeft zijn eigen rol hierin. Meestal loopt dat goed, maar soms zijn de reacties die gezinsleden op elkaar hebben niet helpend en kunnen ze het probleem juist versterken.

Deze patronen herkennen of veranderen gaat niet altijd vanzelf. Het zijn langdurig ingesleten manieren van reageren met vaak gevoelens van onmacht tot gevolg.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

De dagelijkse gevolgen zijn per gezin verschillend. Het kan zijn dat een gezin elke dag ruzie heeft, elkaar ontwijkt of niet meer met elkaar praat. Ook kan het zo zijn dat ouder(s) veel spanningen (onderling) hebben waardoor kinderen opvoeden een hele klus is geworden die niet meer vanzelf loopt.

Vaak is het zo dat gezinnen met grote zorgen niet meer kunnen genieten van elkaar en van het gezinsleven. Het heeft dan ook weer een negatieve invloed op hoe een ieder zich voelt. Soms reageren gezinsleden anders op elkaar dan dat ze zouden willen. Zo kunnen ouders uit onmacht bozer reageren dan dat ze eigenlijk willen. Ook kinderen kunnen op manieren reageren die ze liever niet willen.

Het risico bestaat dat bij langdurige conflicten in een gezin één iemand de schuld krijgt van alle problemen. Zo kan een gezinslid zich buitengesloten voelen, kunnen er individuele klachten ontstaan of kunnen klachten verergeren. 
 

Vaktherapie bij gezinsproblematiek

In danstherapie met gezinnen staat niet het praten centraal, maar het ervaren en doen. Het gezin wordt uitgenodigd om een oefening of opdracht samen uit te voeren. Dit kan met het hele gezin zijn of delen van het gezin. In danstherapie met gezinnen wordt gekeken naar wat er tussen gezinsleden gebeurt. Danstherapie kan jullie als gezin helpen om op een andere  manier met elkaar om te gaan. 

In danstherapie kan zonder of met weinig woorden gecommuniceerd worden. Dit is een voordeel wanneer gezinnen niet geholpen zijn door het gebruik van taal. Ook sluit het doen en ervaren vaak aan bij de leefwereld van kinderen.

Door middel van gerichte oefeningen en opdrachten op het gebied van bewegen, muziek of creatieve middelen sluit de vaktherapeut aan bij wat jullie vraag is als gezin. Zo kunnen jullie als gezin positieve ervaringen opdoen met elkaar of zicht krijgen op de patronen die er zijn en in een opdracht dingen eens anders uitproberen. De therapeut doet meestal niet zelf mee. Hij zal  jullie ondersteunen om het samen anders te gaan doen door de aangeboden oefeningen, door vragen te stellen en door soms te wijzen op wat er anders kan. De therapeut kijkt vooral naar wat er tussen jullie gebeurt, wat er goed gaat en wat anders zou kunnen.

Behandeltraject en werkwijze

Danstherapie kan plaatsvinden in een zorginstelling, op een dagbehandeling of bij een praktijk voor danstherapie. Het behandeltraject kan bestaan uit danstherapie met het gezin, maar het kan ook aanvullend zijn op een individueel traject van een van de gezinsleden. Ook kan het zo zijn dat je als gezin bij een gezinstherapeut in behandeling bent en dat de danstherapie bij deze behandeling komt. 

Als er een te grote onveiligheid is in het gezin, is danstherapie niet geschikt. Dan moet eerst de veiligheid worden aangepakt. Daarnaast moet ieder gezinslid het zien zitten om op deze manier te werken. Bij het startgesprek zal ook aandacht zijn voor eventuele twijfels. 
 

Meer informatie

Herken je jouw gezin in bovenstaand verhaal? Kan danstherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een danstherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering danstherapie vergoedt, kijk dan hier.